Svensk Viltspår Champion!!!!

Svensk Viltspår Champion!!!!

Ännu en av Englas valpar som varit duktig i spårskogen.

Grattis SE VCH Kristaras Incredible Imra till Championatet!!!!

Lycka till vidare Imra, Kerstin och Pelle.

2016-10-07 15:47